1. alminnelige bestemmelser

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. Operatøren setter som hovedmål og betingelse for utøvelsen av sine aktiviteter overholdelse av menneskerettigheter og borgers rettigheter og friheter i behandling av personopplysninger, herunder beskyttelse av personvernrettigheter, personlige og familiens hemmeligheter.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. Automatisert behandling av personopplysninger - behandling av personopplysninger ved hjelp av datatilbehør;
 2. Blokkering av personopplysninger - midlertidig oppsigelse av behandling av personopplysninger (unntatt tilfeller når behandling er nødvendig for spesifisering av personopplysninger);
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. Informasjonssystem for personopplysninger - et sett med personopplysninger i databaser og sikring av behandling av informasjonsteknologi og tekniske midler;
 5. Depersonalisering av personopplysninger er en handling, noe som gjør det umulig å bestemme uten bruk av tilleggsinformasjon tilhørende personopplysninger til en bestemt bruker eller et annet personopplysninger,
 6. Behandling av personopplysninger - en hvilken som helst operasjon (kirurgi) eller et sett med handlinger (operasjoner) utføres ved bruk av automatiseringsutstyr eller uten bruk av slike midler med personlige data, herunder innsamling, registrering, akkumulering, lagring, klaring (oppdatering, modifikasjon), ekstraksjon, bruk, overføring (spredning, som gir tilgang), depersonalization, blokkering, sletting, ødeleggelse av personopplysninger;
 7. Operator - offentlig legeme, en kommune, en lovlig eller naturlig person, alene eller sammen med andre, organisere og (eller) man utfører den behandling av personlige data, så vel som å definere formålet med behandling av personopplysninger, sammensetningen av de personlige data som skal behandles, hvilke tiltak (operasjoner) når det gjelder med personlige data;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. Tilvejebringelse av personopplysninger - Tiltak som er rettet mot å formidle personopplysninger til en bestemt person eller en bestemt personkrets
 11. Fordeling av personopplysninger - enhver handling rettet mot utlevering av personopplysninger til et ubestemt antall personer (personlige data), eller for å bli kjent med de personlige data til allmennheten, herunder utlevering av personopplysninger i media, plassering i informasjons- og telenett eller levering av tilgang til personlige data på annen måte;
 12. Gjenoppretting av personopplysninger over landegrensene - overføring av personopplysninger til utenlandsk territorium til myndighet i utenlandsk stat, til utenlandsk fysisk eller utenlandsk juridisk enhet
 13. Ødeleggelse av personopplysninger - handlinger som resulterer i ødeleggelse av personopplysninger uigenkallelig med manglende evne til å gjenopprette innholdet i personopplysninger i personopplysninger og (eller) resultere i ødeleggelse av materielle transportører av personopplysninger.

3. Operatøren kan behandle følgende personopplysninger for brukeren

 1. Etternavn, navn, patronymic;
 2. E-postadresse;
 3. År, måned, dato og sted for fødselen;
 4. bilder;
 5. Også på nettstedet samles og behandles upersonlige data om besøkende (inkludert informasjonskapsler) ved hjelp av Internett-statistikkstjenester (Yandex Metrics og Google Analytics og andre).
 6. Ovennevnte data er oppsummert i teksten. Politikk er forenet med det generelle konseptet Personlige data.

4. Formål med personlig databehandling

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — Informere brukeren ved å sende e-post; Tilgang til Brukeren til tjenestene, informasjonen og / eller materialene som finnes på nettstedet.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. Brukerens upersonlige data innsamlet ved hjelp av Internett-statistikk tjenester tjener til å samle informasjon om handlinger av brukere på nettstedet, forbedre kvaliteten på nettstedet og dets innhold.

5. Retslig grunnlag for behandling av personopplysninger

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru. Ved å fylle ut de riktige skjemaene og / eller sende personopplysningene til Operatøren, godtar brukeren denne retningslinjene.
 2. Operatøren behandler upersonlige data om brukeren i tilfelle dette er tillatt i innstillingene til brukerens nettleser (lagring av informasjonskapsler og bruk av JavaScript-teknologi er aktivert).

6. Ordren med innsamling, lagring, overføring og andre typer personopplysninger

Sikkerheten til personopplysninger behandlet av Operatøren sikres gjennom gjennomføringen av de juridiske, organisatoriske og tekniske tiltakene som er nødvendige for å fullt ut oppfylle kravene i gjeldende lovgivning innen beskyttelse av personopplysninger.

 1. Operatøren sikrer sikkerheten til personopplysninger og tar alle mulige tiltak som utelukker tilgang til personopplysninger for uvedkommende.
 2. Personlige data fra Brukeren vil aldri under noen omstendigheter bli overført til tredjeparter, unntatt saker knyttet til gjennomføringen av gjeldende lovgivning.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Grenseoverskridende overføring av personopplysninger

 1. Operatøren må, før påbegynnelsen av grenseoverskridende overføring av personopplysninger, sikre at den utenlandske staten som overføringen av personopplysninger skal sikre pålitelig beskyttelse av rettighetene til personopplysninger.
 2. Grenseoverskridende overføring av personopplysninger til utlandet som ikke oppfyller kravene ovenfor, kan utføres bare hvis det er en skriftlig samtykke fra emnet av personopplysninger på tvers av landegrensene overføring av personopplysninger og / eller gjennomføring av en kontrakt, et parti som er gjenstand for personopplysninger.

8. Avsluttende bestemmelser

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. Dette dokumentet gjenspeiler eventuelle endringer i retningslinjene for behandling av personopplysninger av operatøren. Politikken gjelder for en periode til den er erstattet av en ny versjon.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.